แทป Bass เพลง จำ(ใส่สมอง ) : ไอซ์ หลวงพระเนตร

Verse 1 [0.20]
Hook 1 [0.55]
Verse 2 [1.49]
Hook 2 [2.24]
Last Hook [3.03]
Share