แทป Guitar เพลง บัดนี้ : แจ็ค ลูกอีสาน

Lick Intro [0.00]
Intro [0.14]
Lick [2.26]
Solo [2.41]
Share