แทป Bass เพลง ขอโสด : ก้อง ห้วยไร่

Intro [0.01]
Verse 1 [0.34]
Pre Hook [1.07]
Hook 1 [1.23]
Verse 2 [1.59]
Hook 2 [2.16]
Instru [2.50]
Last Hook [3.23]
Share