แทป Bass เพลง เด๋อเดี่ยงด่าง : ลำไย ไหทองคำ

Intro [0.15]
Verse 1 [0.31]
Hook [1.10]
Verse 2 [1.40]
Instru [2.32]
Last Hook [3.04]
Outro [3.57]
Share