แทป Bass เพลง รถบ่มีน้ำมัน : จ๊อบ เสกสันต์

Intro [0.04]
Verse [0.34]
Hook [1.10]
Instru [1.50]
Last Hook [2.18]
Share