แทป Bass เพลง รสมือแม่ : แซ็ค ชุมแพ

Intro [0.08]
Verse [0.22]
Pre Hook 1 [0.51]
Hook [1.18]
Instru [1.41]
Pre Hook 2 [1.55]
Last Hook [2.22]
Share