แทป Bass เพลง อยู่บ่ได้ : เต้ย อภิวัฒน์

Verse 1 [0.40]
Hook [1.37]
Verse 2 [2.08]
Instru [3.05]
Last Hook [3.39]
Share