แทป Guitar เพลง คอยถ่า : คะแนน นัจนันท์

Intro [0.00]
Solo [2.49]
Share