แทป Bass เพลง โสดจริงหรือเปล่า : วงแทมมะริน

Intro [0.32]
Verse 1 [1.15]
Hook 1 [1.31]
Instru [1.50]
Hook 2 [2.22]
Bridge [2.40]
Verse 2 [3.11]
Last Hook [3.31]
Share