แทป Bass เพลง ฮักแพงกันเด้อ : เอิ้นขวัญ

Verse [0.27]
Hook [1.21]
Instru [1.56]
Bridge [2.33]
Last Hook [3.10]
Share