แทป Guitar เพลง ทุ้มอยู่ในใจ ( Acoustic ) : เก้า จิรายุ , แนท ณัฐชา

Intro [0.00]
Lick [0.37]
Solo [1.56]
Outro [3.43]
Share