แทป Bass เพลง ผู้ชายขอรอ : Mahafather

Intro [0.01]
Verse 1 [0.22]
Hook 1 [1.18]
Verse 2 [2.01]
Hook 2 [2.01]
Bridge [3.18]
Last Hook [4.06]
Share