แทป Bass เพลง ไม่คุ้มเสี่ยง : SPF

Hook 1 [1.02]
Verse [1.37]
Hook 2 [2.05]
Instru [2.47]
Last Hook [3.18]
Share