แทป Bass เพลง จบเกมส์ : บอย พนมไพร

Verse [1.12]
Hook [1.45]
Instru [2.22]
Bridge [2.51]
Last Hook [3.25]
Share