แทป Bass เพลง บักแตงโม : วงฮันแนว

Intro [0.02]
Verse 1 [0.22]
Hook [1.01]
Instru [1.25]
Verse 2 [1.44]
Last Hook [2.23]
Share