แทป Bass เพลง ลูกอม : วัชราวลี

Pre Hook 1 [0.59]
Hook 1 [1.18]
Instru 1 [1.53]
Verse 2 [2.02]
Pre Hook 2 [2.20]
Hook 2 [2.39]
Instru 2 [3.14]
Hook 3 [3.23]
Share