แทป Bass เพลง อ่าง : PIG ROCK

Intro [0.12]
Verse 1 [0.21]
Pre Hook 1 [0.40]
Hook 1 [0.58]
Verse 2 [1.44]
Pre Hook 2 [2.03]
Hook 2 [2.21]
Instru [3.17]
Last Hook [3.37]
Share