แทป Bass เพลง รักคนมีเจ้าของ : ไอน้ำ

Verse 1 [0.11]
Pre Hook [0.44]
Hook [1.00]
Verse 2 [1.36]
Instru [1.52]
Last Hook [2.25]
Share