แทป Bass เพลง ไม่มีเธอ : Retrospect

Intro [0.00]
Verse 1 [0.37]
Hook 1 [1.03]
Verse 2 [1.29]
Hook 2 [1.55]
Instru [2.21]
Bridge [2.34]
Hook 3 [3.00]
Outro [3.26]
Share