แทป Guitar เพลง แม่สาย_[โฟล์ค_'บาว] : คาราบาว

Intro [0.00]
Solo [2.03]
Outro [4.12]
Share