ไม่มี แทป Bass เพลง เป็นเกียรติเกินพอ : มาช่า

Share