แทป Guitar เพลง ทางของฉันฝันของเธอ : Bodyslam

Intro Line 1 [0.00]
Intro Line 2 [0.00]
Verse Line 1 [0.09]
Verse Line 2 [0.09]
Solo [2.11]
Share