แทป Bass เพลง ให้มันเป็นไป : อัสนี วสันต์

Intro [0.01]
Verse 1 [0.15]
Hook [1.15]
Verse 2 [1.45]
Instru [2.02]
Last Hook [2.32]
Ending [3.02]
Share