แทป Bass เพลง Play Girl : ส้ม อมรา

็Hook 1 [0.09]
Verse 1 [0.43]
Verse 2 [1.28]
Hook 2 [2.37]
Last Hook [3.22]
Share