แทป Bass เพลง ร่ำไร : อัสนี วสันต์

Intro [0.00]
Verse 1 [0.15]
Pre Hook [0.49]
Verse 2 [1.16]
Hook [1.26]
Verse 3 [2.07]
Instru [2.17]
Bridge [2.40]
Verse 4 [3.07]
Last Hook [3.18]
Share