แทป Bass เพลง สุดหล่อ : Magenta Feat.โอปอล์

Intro [0.00]
Verse 1 [0.42]
Hook 1 [1.29]
Instru [1.54]
Hook 2 [2.18]
Verse 2 [2.51]
Last Hook [3.16]
Share