Olivia newton john : : If You Love Me, Let Me Know :