ไมเคิล สวัสดิ์เสรี : สวัสดี..ไมเคิล : เจ็บคราวนี้ :