ไมค์ ภิรมย์พร : ลูกทุ่ง คู่บ้านคู่เมือง : เกลียดห้องเบอร์ 5 :