ไผ่ พงศธร : ตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึง : ตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึง :