ไบร์ท วชิรวิชญ์ วิน เมธวิน : : ยังคู่กัน (Still Together) :