ไข่มุก รุ่งรัตน์ : Ost. เสียงเอื้อนสะเทือนดาว : ยังฮัก :