ไกด์ ฟิสิกส์ FT. LEGENDBOY x SK MOTHEFVCKER : : รู้ดีพอ (ว่าฉันไม่ดีพอ) :