ไกด์ กิตติคุณ x พิม นางฟ้านาคำไฮ : : ปิดเฟสเช็ดน้ำตา :