โต้ง เมืองศรี x โอเว่น ปิยะชัย สายรักษ์ : : สู้เด้อ ลุงพล :