แอ็ด คาราบาว : รักสายัณห์น้อยๆ แต่รักนานๆ : รักเธอเท่าฟ้า :