เอิร์น เดอะสตาร์ : ชุดที่ 7 ความบังเอิญที่ดีที่สุด : สิ้นสุดการรอคอย :