เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ : : ฉันจะผ่านคืนนี้ไปได้อย่างไร :