เม จีระนันท์ กิจประสาน : : เวลาของฉันไม่เคยหมุนไป :