เปาวลี พรพิมล : ชุดที่ 1 กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึง : ต้องตามหาหรือว่าแค่รอ : Grammy