เบล ขนิษฐา เบ้าหล่อเพชร : : ความหลายใจ..ฆ่าไม่ตาย :