เทพ มอร์แกน, เต้ย วงดนตรี, หมื่น วงเกลอ, บอล โซแมน : : เพื่อนร่วมทาง :