เต๋า ภูศิลป์ : จ่งหัวใจไว้ให้แหน่ : ใกล้แค่ไหนก็ไกลเสมอ :