เต๋า ภูศิลป์ : จ่งหัวใจไว้ให้แหน่ : ความคึดฮอดบ่เคยพาไผกลับมา :