เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ : เต๋อ 1 : อยากรู้นัก : Grammy