เต๊ะ ตระกูลตอ พนม ภูไท โอ บุรีรัมย์ นุ๊ก ธนดล : : ไม่มีคู่ลอยอยู่โอ่ง :