เซียงเพ้ว เมืองสกล : : สิให้ตายกะถิ่มอ้ายคือเก่า :