เคนน้อยร้อยลีลา Feat. : : เบิ้ดคำสิเว้านำ(หมดคำพูด) :