อินไท : : ขอโทษที่ความคิดถึงของฉันมันไปทำให้เธอรำคาญ :