สุพรรษา ตระกูลทองวัฒนา : Vintage Love ตอน รักไม่เคยลืม : ทนดูไม่ได้ :